O klubu

Oddíl softballu SVŠ Plzeň je zakladatelem softballu v Západních Čechách. Počátky hraní tohoto sportu jsou datovány k podzimu 1986, plnoprávným oddílem TJ Slavia VŠ Plzeň se stal r. 1988. Již od samého začátku své činnosti rozvíjí vedení oddílu aktivity směřující k vybudování početného a silného softballového subjektu co nejvyšší úrovně. V současné době je vybudována celistvá struktura hráčů ve věku od 12-ti let až do seniorů. Hráči a hráčky mohou hrát jak vrcholné republikové soutěže, tak se účastnit hry na oblastní úrovni. V sezoně 2000 působí pod hlavičkou našeho oddílu více jak 150 hráčů a hráček, kteří jsou organizováni celkem v 8 družstvech. Velmi nízký věkový průměr nejen hráčů, ale i trenérů a funkcionářů dává záruku dalšího rozvoje tohoto oddílu.

Systematická a kvalitní práce s mládeží se pozitivně odrazila i ve výsledcích na republikové scéně. Základ všech seniorských družstev tvoří právě vlastní odchovanci a od r.1992 naše chlapecká družstva se železnou pravidelností obsazují vždy medailová umístění. Vysoká herní úroveň našich svěřenců se projevuje i při nominacích do národních týmů. Náš oddíl je dlouhodobě největším dodavatelem hráčů do juniorské reprezentace, v současné době zde působí pět hráčů a jeden trenér. Také seniorská reprezentace nenechává bez povšimnutí naše hráče. Členem týmu, který r.1999 obhájil evropské prvenství byl náš nadhazovač.

Snaha o co nejkvalitnější práci vedla představitele oddílu k navázání spolupráce s jednou nejvyspělejších softballových zemí na světě: Novým Zélandem. Výsledkem jsou pravidelné stáže našich hráčů a trenérů na Novém Zélandu, které významně přispívají ke zvyšování úrovně našeho oddílu.

Nezastupitelnou součástí našeho subjektu je Univerzitní větev oddílu, která je výsledkem úzké spolupráce našeho oddílu se Západočeskou Universitou. Členy univerzitních týmů mužů i žen jsou studenti, kteří se tomuto sportu věnují ještě nad rámec výuky. Tito hráči a hráčky nás kromě dlouhodobých oblastních soutěží velmi úspěšně reprezentují na Akademických mistrovstvích ČR.

V létě r. 1999 byla dokončena 1. etapa výstavby nového areálu v Plzni – Českém údolí. Areál zatím čítá oficiální hřiště (svými parametry jedno z nejlepších v ČR), tréninkové vnitřní pole pálkařský tunel a prostor pro nácvik nadhazování. Rok 2000 je tohoto hlediska ve znamení dobudování krytých střídaček pro hráče, dalšího zkvalitnění tréninkových prostor a zejména rekonstrukce blízkého objektu na víceúčelovou budovu. Další rozšiřování areálu je připraveno k realizaci, ale již nyní jej lze charakterizovat jako nejdůležitější středisko softballu v Západních Čechách.

Prestiž oddílu SVŠ Plzeň pramení z vysoké herní úrovně, organizační schopnosti dobrovolných pracovníků, kvalitního zázemí a dlouhodobé práce s mládeží. V současné době právem patří náš oddíl mezi přední softballové subjekty v celé ČR, a to jak velikostí tak vysokým standardem práce. Prostřednictvím kvalitní hry i ostatních souvisejících aktivit tak naši členové a členky významně reprezentují nejen naši tělovýchovnou jednotu, ale i město Plzeň jako takové.